Lezingen

Er zijn in totaal acht lezingen, verdeeld over drie thema’s : Service Design in perspectief, Service Design-projecten rondom Utrecht Centraal, en Service Design in de praktij

1. Service Design

Productontwerpen raakt vaker aan diensten dan ooit tevoren. Het is nog maar zelden dat een product geen enkele dienstcomponent kent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Service Design als vaardigheid is toegevoegd aan het curriculum van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Maar wat is dat eigenlijk, Service Design? Pieter Jan Stappers licht toe wat er onder dit nieuwe begrip wordt verstaan.

2. Diensteninnovatie voor het mkb

Veel mkb-bedrijven richten zich op het verkopen van fysieke producten met een winstmarge. Maar er lijkt binnen het mkb steeds meer interesse te ontstaan voor het leveren van diensten in plaats van producten. Bert van Son heeft jarenlange ervaring in de modebranche en besloot dat het anders moest. Hij gooide zijn businessmodel compleet om en ging vanuit diensten denken: Lease a Jeans. Hij vertelt over wat diensten voor een mkb-bedrijf kunnen betekenen.

3. De Service Design-projecten in vogelvlucht

Vanaf 2010 is – in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Innovation in Services; Service Design in de praktijk’ – een vijftal ontwerpbureaus gevolgd in hun projecten met opdrachtgevers. Remko van der Lugt, die vanuit zijn functie als lector Co-design bij Hogeschool Utrecht dit onderzoek leidde, geeft in deze lezing een korte toelichting bij de negen uitgevoerde projecten.

4. Eén Service Design-project uitgelicht

Een van de centrale projecten in ‘Innovation in Services’ was gericht op het verbeteren van de dienstverlening rondom station Utrecht Centraal, dat momenteel in verbouwing is. Om een beeld te geven van het verloop van zo’n Service Design-project in de praktijk, zal Geke van Dijk een presentatie verzorgen over deze case, die STB samen met Edenspiekermann voor ProRail uitvoerde.

5. Lessen voor de toekomst

Het onderzoek van de Technische Universiteit Delft en Hogeschool Utrecht heeft inzichten opgeleverd, die de uitvoering van Service Design in de praktijk kunnen versterken. Deze inzichten zijn gebundeld en uitgewerkt in de publicatie 'Service Design; inzichten uit negen praktijkvoorbeelden', die u aan het einde van het evenement zult ontvangen. In deze lezing zullen de beide onderzoekers, Froukje Sleeswijk Visser en Tanja Enninga, een aantal van hun bevindingen met u delen.

6. Ervaringen van Service Design bij Zodiac Galleys & Air Catering Equipment

Ron Verweij vertelt hoe Zodiac service design inzet om de producten sterker te maken. Zodiac is als bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van inrichtingen van vliegtuigen, zoals keukens, slaapvertrekken en maaltijdkarren. Lange tijd was dit een productgerichte branche. De laatste tijd echter zien we dat service design daarin een steeds belangrijker rol is gaan spelen. 

8. Ervaringen van Service Design bij Movares

Bart Slavenburg vertelt wat de betrokkenheid van Movares in diverse projecten van het onderzoek het bedrijf heeft opgeleverd. Bij technisch Ingenieursbureau Movares ontstond enkele jaren geleden de behoefte aan een nieuwe ontwerpcomponent; het ontwerpen voor de gebruikers. Service design lijkt namelijk een goed middel om grip te krijgen op de behoefte van de eindgebruikers en stakeholders, om sneller en effectiever te kunnen innoveren. 

7. Ervaringen van Service Design bij OCÉ Technologies

Guido Stompff, werkzaam bij OCÉ Technologies, legt uit hoe het ontwerpen van product-dienstcombinaties een intensievere relatie tussen ontwerper en opdrachtgever vraagt. OCÉ Technologies (onderdeel van Canon) ontwikkelt printingsystemen en documentoplossingen voor professionals. Het heeft R&D-afdelingen op negen plekken in de wereld, die niet alleen printers en software ontwikkelen, maar ook business-to-business services. Guido is gepromoveerd op zijn ervaringen als ontwerper in internationale, multidisciplinaire ontwikkelteams.